Disclaimer

Huurvoorwaarden

Er onstaat enkel een contractuele relatie tussen de verhuurder (adverteerder) en de gebruiker van de website (huurder). De website huur.be is geenszins partij en wijst dan ook elke aansprakelijkheid af. De getoonde prijzen moeten steeds worden gecontroleerd door de huurder bij de verhuurder. Er mogen geen objecten worden aangeboden strijdig met de goede zeden of andere wetgeving. Elke advertentie mag op eender welk moment worden verwijderd door de beheerder zonder enige vorm van schadeloosstelling. Gebruikers en bezoekers van de website verklaren zich hiermee  akkoord louter door het gebruiken of bezoeken van de website. Elk gebruik van de website moet gebeuren volgens de principes van de “goede huisvader” en redelijkheid. Misbruiken kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.